X

Paroles : Toss, Young Stunna & Tyler ICU – Tetema


5

[Intro: Toss]

Bien

Asambe, ishuu

[Verse 1: Toss]

Um’sebenzi ngiyawazi

Ngizok’khabathi ngik’ phule ama thambo gege, ngabona nge zekethe

Cula une pepe kukhuphuke ikhala i log drum ibelesele kwi pionnier, ngandlula nge Tegan

K’shintsha i formation ye sekele bek’jaiva thina u bone i bunju li theleka

S’hamba nama dix

ITender ilahlekile emaïteni az’khuphule ngok’ dunka aphuma la a fasile, ema gala ni bampile

Um’sebenzi ngiyawazi

Ngizok’khabathi ngik’ phule ama thambo gege, ngabona nge zekethe

Cula une pepe kukhuphuke ikhala i log drum ibelesele kwi pionnier, ngandlula nge Tegan

K’shintsha i formation ye sekele bek’jaiva thina u bone i bunju li theleka

S’hamba nama dix

ITender ilahlekile emaïteni az’khuphule ngok’ dunka aphuma la a fasile, ema gala ni bampile

[Chorus: Toss]

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

La bafana baya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Lama jita aya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Lama jita aya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tetema (lancer)

[Refrain: Young Stunna]

Batshele Ayi uTyler

Eh Batshele Batshele

Mmm, oh oh oh

Mina majita ngan’tshela (Ngan’tshela)

(Mina majita ngan’tshela)

[Verse 2: Young Stunna]

Lalela

D’accord

Mina majita ngan’tshela, lana kyasheshwa

K’mash i’skelem , s’balek i’Casket

K’hlangan amakhanda sthol’ dans’yok yenza

Oban’ owath’ angeke ama’pantsula aphumelele

Sekunzim’ uk’themba, iMpil’ iyaqhubeka

Banye Bâle

Laba bethi ngeke

Zyabadilikela, ses’phumele

Sbhek’ omuny’ ‘Décembre, homme noir Hamba

Baignoire’ thukuthela Stunna, thukurthela

Bazobukela, iy’khulu z’khuluphel

Sthe’ Royaume-Uni’yekel ivili’ l’jikelez, manje skhath’ Seth’ , baph’ abafwethu’

Thukuthela Stunna, thukuthela

Ng’phethi Toss , umlilo aw’dingi phepha

Ang’sashay’wa uvalo, ng’shayi nswenga

Saphuma syothesha, sabuya nama ’ Tendre, oh

Mina bafana ngaythemba

Mina bafana ngaythemba, ngaythemba, ngaythemba, ngaythemba

Mina mfana ngaythemba, ngaythemba, ngaythemba, ngaythemba yoh

Batshele Ayi uTyler

[Chorus: Toss]

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Lama jita aya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

La bafana baya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Lama jita aya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Lama jita aya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Eh bafana niya tetema

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Eh niya Tétéma

Lama jita aya tetema

Baya Tétéma

Baya Tétéma

Baya Tetema (lancer)