X

PAROLES : MFR Souls – uThando Feat. Aymos


dix

PAROLES : MFR Souls – uThando Feat. Aymos

Umuhle muhle muhle kodwa awunamali
Ubemuhle muhle ubemuhle ungabi nemali
Ubemuhle muhle ubemuhle kodwa awunamali
Muhle muhle muhle ungabi nemali
Akusafani nakudala (Sishela ngamagama)
Skhohlisqna sthembisana (Izulu nomhlaba)
Umhlaba namanga (Ciniso liyahlaba)
Uthando luyabiza (Uthando luyabiza)
Ubemuhle muhle ungabi nemali
Ubemuhle muhle ungabi nemali
Akusafani nakudala (Sishela ngamagama)
Skhohlisana sthembisana (Izulu nomhlaba)
Umhlaba namanga (Ciniso liyahlaba)
Uthando luyabiza (Uthando luyabiza)
Ubemuhle muhle ungabi nemali
Ubemuhle muhle ungabi nemali
Akusafani nakudala (Sishela ngamagama)
Skhohlisana sthembisana (Izulu nomhlaba)
Umhlaba namanga (Ciniso liyahlaba)
Uthando luyabiza (Uthando luyabiza)
Uthando (Thando)
Lusemalini (Malini)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Umshela kanjami (Umshela kanjani)
Uthando lusemalini
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Uthando (Thando)
Lusemalini (Malini)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Uthando lusemalini
Uthando (Thando)
Umshela kanjani (Malini)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Uthando (Thando)
Lusemalini (Malini)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Uthando lusemalini
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Uthando (Thando)
Lusemalini (Malini)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Uthando lusemalini
Umshela kanjani (Umshela kanjani)
Umshela kanjani (Umshela kanjani)